Schooltijden & vakantierooster

Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden 

Peutercrèche Mees

Maandag, dinsdag, donderdag
7.30-13.00 en 13.00-18.30 uur

Woensdag
7.30-13.00
 

Basisschool Don Sarto

Maandag, dinsdag, donderdag 
08.30-12.00 en 13.00-15.15 uur

Woensdag en vrijdag 
08.30-12.15 uur

Vakantierooster

Herfstvakantie 15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018  t/m 4 januari 2019
Carnavalsvakantie 4 maart 2019 t/m 8 maart 2019
Goede vrijdag 19 april 2019
2e Paasdag 22 april 2019
Meivakantie 23 april 2019 t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 mei 2019 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 8 juli 2019  t/m 16 augustus 2019

Studiedagen, kinderen vrij. 

Donderdag 6 december
Vrijdag 7 december
Dinsdag 5 februari
Dinsdag 26 maart
Woensdag 3 april
Woensdag 5 juni