Schoolgids

Schoolgids

In de schoolgids staat informatie die voor u als ouder van belang zijn. Zo staan in schoolgids deel 1 o.a. de gymtijden voor schooljaar 2020-2021, de afspraken omtrent overblijven of waar wij als Don Sarto voor staan. 

In schoolgids deel 2 staat informatie over onze zorgstructuur en ons beleid m.b.t. schorsing en verwijdering. 

Klik hier voor deel 1 van de schoolgids

Klik hier voor deel 2 van de schoolgids