Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage
Van alle ouders wordt elk jaar een bijdrage gevraagd om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat we € 25 per kind ouderbijdrage vragen. U betaalt voor maximaal 2 kinderen per gezin.
Over het beheer van de gelden wordt verantwoording afgelegd aan de leden van de M.R. Juffrouw Floor van Kemenade, de administratieve kracht, beheert dat geld.

Wat wordt er zoal van de ouderbijdrage betaald?
-Alle traktaties en drankjes die uw kind krijgt;
-Kosten die gemaakt worden voor het organiseren van diverse activiteiten;
-Vieringen;
-Het schoolreisje 1x per twee jaar.

De kosten voor het schoolverlaterskamp komen boven op de gewone ouderbijdrage. De extra kosten hiervoor zijn € 75,00

Indien u niet in de gelegenheid bent om de ouderbijdrage of kampgeld te betalen dan kunt u hulp vragen bij Stichting Leergeld. Indien u hierbij hulp wenst kunt u ons bellen voor een afspraak.

Stichting Leergeld 
Sint Annastraat 20
5025 KB Tilburg
013-5801211