Werken in Teams (extra uitleg)

Werken in Teams (extra uitleg)

Beste ouders/verzorgers,

U heeft vanmorgen de materialen van school ontvangen. Dagelijks zullen de leerkrachten online les verzorgen. Bij de meeste is het reeds gelukt, maar mocht het u nog niet gelukt zijn om Teams op uw laptop/Ipad/telefoon te installeren dan staan hieronder de instructies. 
U heeft van de juf of meester reeds een wachtwoord ontvangen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. De mailadressen staan op de app. U kunt ook het filmpje kijken via de link om u te ondersteunen.