Verzoek aan externen om een mondkapje te dragen

Verzoek aan externen om een mondkapje te dragen

Beste ouders/verzorgers,

Vanaf morgen geldt in alle openbare ruimten een mondkapjesplicht. Wij zullen daarom vanaf 1 december aan alle netwerkpartners vragen om tijdens het voortbewegen in de school een mondkapje te dragen. Mocht u op afspraak het schoolgebouw betreden dan verzoeken wij u om een mondkapje te dragen.
Vooralsnog blijft de afspraak dat wij zo min mogelijk volwassenen binnen laten, maar de volwassenen die onze school moeten betreden verzoeken wij dus een mondkapje te dragen. Voor leerkrachten is het niet werkbaar steeds in de gangen een mondkapje te dragen, zij zijn van deze afspraak uitgesloten en hebben een vrije keuze of zij wel of geen mondkapje dragen op de gang.
Het is voor kinderen niet nodig om een mondkapje te dragen op de basisschool. Zij vallen dus niet onder de afspraak en dragen geen mondkapjes op school. 

Blijf gezond!

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Don Sarto,

Nikkie van Groenendaal
Directeur