Update Corona komende week

Update Corona komende week

Beste ouders/verzorgers,

U hebt ongetwijfeld de berichten met betrekking tot de sluiting van onderwijs en kinderopvang gevolgd. Het kabinet heeft besloten om de scholen te sluiten voor de komende weken t/m 6 april 2020. Dit betekent dat uw zoon of dochter vanaf morgen, 16 maart 2020, niet naar school kan komen.

Misschien behoort uw baan én die van uw eventuele partner tot de cruciale beroepsgroepen (onderwijs, gezondheidszorg, openbare orde en veiligheid). Als dat zo is én u kunt allebei niet voor opvang zorgen, dan wordt uw zoon of dochter morgenochtend op de normale tijd op school verwacht. Uw kind kan dan, indien het geen klachten heeft volgens de RIVM-richtlijn, in overleg opgevangen worden. Onze leerkrachten zullen zorgen voor een zinvolle dagbesteding. Kunt u mij dit laten weten middels een mail nikkie.vangroenendaal@xpectprimair.nl

In de loop van de komende week ontvangt u van de school meer informatie over hoe u uw kind kunt helpen bij het leren en hoe de school invulling kan geven aan thuisonderwijs.

Via de normale communicatielijnen houden wij u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Nikkie van Groenendaal