Update Corona komende week

Update Corona komende week

Beste ouders/verzorgers,

Gistermiddag heeft de minister president extra maatregelen aangekondigd in verband met het Corona virus. Deze maatregelen blijven tenminste van kracht tot 31 maart. Tijdens de persconferentie werd nogmaals opgeroepen om de scholen open te houden om te voorkomen dat de maatschappij (verder) wordt ontwricht. Er dreigt namelijk een moment dat mensen van het ziekenhuis, de brandweer, de politie, onderwijs, kinderopvang, thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg niet meer kunnen werken omdat ze zelf voor de opvang van hun kinderen moeten zorgen. In verband met deze oproep is deze week breed overleg gevoerd tussen schoolbesturen, kinderopvang en gemeente. In dit bericht kunt u lezen wat dit voor u betekent.

In overleg met de partners zijn de volgende afspraken gemaakt:

1. Scholen blijven zolang mogelijk open om onderwijs te verzorgen.
2. Als onderwijs niet meer mogelijk blijkt, zoeken we de samenwerking met kinderopvang, activiteitenbegeleiders, etc. Wij gaan geen vrijwilligers inzetten.
3. Als ondanks alle inspanningen het toch nodig is groepen naar huis te sturen, informeren wij u hierover. Voor kinderen die voldoen aan ALLE volgende voorwaarden wordt door ons voor opvang gezorgd:

  • Kind heeft geen klachten volgens de richtlijnen van het RIVM; EN
  • Kind heeft ouders die werken bij het ziekenhuis, brandweer, politie, onderwijs, kinderopvang, thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg; EN
  • Deze ouders kunnen in alle redelijkheid niet zorgen voor opvang.

Ouders die werken bij het ziekenhuis, brandweer, politie, onderwijs, kinderopvang, thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg willen wij vragen om dit uiterlijk zondag 15 maart voor 15.00 uur kenbaar te maken door een mail te sturen naar nikkie.vangroenendaal@xpectprimair.nl Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met deze gegevens.

Om de kans op het verspreiden van het virus te beperken nemen we een tijdelijke maatregel. We vragen u om tijdens het wegbrengen en ophalen van uw kind buiten te blijven. De jongste kinderen worden buiten door leerkrachten opgevangen en worden na schooltijd, zoals u gewend bent van ons, naar buiten gebracht. 

We gaan er van uit dat u als ouder ook handelt volgens de regels van het RIVM en voor uzelf en uw kinderen de juiste afweging maakt. Heeft uw kind milde klachten dan kan het NIET naar school komen. 

De groepen 3 t/m 8 kunnen via de inlog die zij via een privebericht of groepsbericht via de app hebben gehad inloggen op de website van basispoort thuis https://thuis.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/ 
U kunt dan toch nog oefenen met uw kind. Ook blijft lezen heel belangrijk! Geen geschikte boeken? Kijk dan eens op https://www.ralfilezen.nl/

Andere websites waar u kunt oefenen:
https://kids4cito.nl/
https://leestrainer.nl/Oefenopgaven.htm
https://www.rekenen-oefenen.nl/
http://rekentoppers.nl/

U mag er vanuit gaan dat wij steeds proberen u op tijd te informeren, maar met de snel wijzigende omstandigheden kan het gebeuren dat u kort van te voren wijzigingen te horen krijgt. Wij rekenen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Nikkie van Groenendaal
Directeur
Basisschool Don Sarto