Start nieuwe schooljaar

Start nieuwe schooljaar

Beste ouders/verzorgers,

Aankomende maandag starten wij weer! Vanaf maandag 6 september gelden de volgende schooltijden
maandag t/m vrijdag 8.30-14.00 uur. Alle kinderen eten dus op school. Zorg ervoor dat uw kind voor de kleine pauze water en iets van groente, fruit of een boterham bij zich heeft. Geef met de lunch ook niet te veel suikers mee, vanaf groep 3 hebben de kinderen 15 minuten om te eten en 15 minuten om buiten te spelen. Er is dus weinig tijd om veel suikers te verbranden, wat dus weer kan leiden tot een verminderde concentratie. Daarnaast zijn wij een gezonde school!

Schooljaar 2021-2022
Op de schoolapp en website staat de kalender klaar. Tevens kunt u op de website onze schoolgids vinden, het gymrooster en het vakantierooster. Al deze roosters staan op de website www.donsarto.nl onder kopje Informatie voor ouders, Schooltijden & vakantierooster. U ontvangt maandag een papierenversie van de kalender.

Meneer Piet
Mogelijk is het u voor de vakantie opgevallen dat meneer Piet een tijdje afwezig was. Meneer Piet heeft helaas vanwege medische redenen een stuk van zijn been verloren tot vlak onder zijn knie. De komende weken zal hij dan ook in een rolstoel zitten, maar hij krijgt een protese aangemeten en hoopt dan snel weer te kunnen lopen. Het kan dus zijn dat uw kind thuis vertelt dat meneer Piet een been mist. U kunt dit eventueel ook vooraf met uw kind bespreken. 

Rekenen
Aankomende maandag starten wij met de nieuwe methode Wereld in Getallen 5. Ook onze studiedagen zullen het komende schooljaar voornamelijk gericht zijn op het vakgebied rekenen. 

Coronamaatregelen
We hopen zo min mogelijk last te ondervinden van de Coronamaatregelen. Wij vragen u dan ook om bij twijfel uw kind te laten testen of uw kind thuis te houden. Onderaan dit bericht ziet u de beslisboom. Indien een gezinslid wordt getest dan vragen wij u om uw kind uit voorzorg thuis te houden, zodat wij zo min mogelijk kans lopen om klassen in quarantaine te moeten sturen. 
Wij vragen alle ouders om nog steeds buiten te blijven omdat wij niet overal in het gebouw 1,5 meter kunnen borgen. Indien u de leerkracht wil spreken vragen we u om een afspraak te maken.