Start basisschool vanaf 11 mei

Start basisschool vanaf 11 mei

Beste ouders/verzorgers,

U heeft waarschijnlijk ook kennisgenomen van de persconferentie van onze minister president Mark Rutte. Hij kondigde daarin met ingang van 11 mei a.s. een versoepeling van de maatregelen voor het basisonderwijs en de kinderopvang  aan.

Dat betekent dat wij in de week van 4 t/m 8 mei nog onderwijs op afstand zullen organiseren. Vanaf 11 mei krijgen de kinderen voor de helft van de onderwijstijd weer les op school. 

We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

  • De gezondheid van uw kinderen en onze medewerkers staat voorop.
  • We volgen de richtlijnen en adviezen van de specialisten van het RIVM.
  • We gaan bij het uitwerken van de mogelijkheden uit van maatwerk op schoolniveau.

Zodra er meer duidelijkheid is, wordt u via de app/website hierover geinformeerd. 

We kunnen ons voorstellen dat u nog met vragen zit. Wij hebben ook nog vragen en zullen de komende dagen bezig zijn met het vinden van antwoorden. Hou de vragen vooralsnog even vast totdat u meer informatie van ons krijgt omtrent de organisatie van ons onderwijs vanaf 11 mei. 

Wij hopen u voor nu voldoende geinformeerd te hebben en kijken uit naar het weerzien met de kinderen. 

Met vriendelijke groet,

Nikkie van Groenendaal
Directeur 
Basisschool Don Sarto