Staking 6 november

Staking 6 november


Beste ouders/ verzorgers,

 

Op woensdag 6 november 2019 gaan medewerkers in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs staken. In deze brief willen wij u hierover nader informeren.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 6 november is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.

De onderwijsvakbonden roepen op tot een staking op woensdag 6 november voor het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. De vakbonden eisen van het kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk! Het schoolbestuur heeft begrip voor de staking, want we zien dat het lerarentekort steeds verder oploopt en de werkdruk in het onderwijs toeneemt. Hiervoor zijn investeringen van het kabinet nog steeds nodig.

Op woensdag 6 november is Don Sarto gesloten i.v.m. deze staking. Dat betekent dat uw kind(eren) niet naar school kan/ kunnen, we hopen dat het u lukt een goede opvang te regelen.

Wij vragen uw begrip voor de actie en hopen dat u en uw kind(eren) er weinig last van hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team basisschool Don Sarto