Schoolfruit is gestopt.

Schoolfruit is gestopt.

Beste ouders,

De afgelopen 20 weken hebben wij mogen genieten van het wekelijkse schoolfruit. 
Vanaf deze week is er geen schoolfruit meer op school. 

Dus geef uw kind dagelijks groente/fruit of  brood mee voor de kleine pauze.