Plusactiviteiten 2018-2019

Plusactiviteiten 2018-2019

Plusactiviteiten Basisschool Don Sarto

Schooljaar 2018-2019

Ook dit schooljaar worden er weer plusactiviteiten aangeboden. Dit zijn naschoolse activiteiten die worden verzorgd door (gast)docenten. De plusactiviteiten zijn een aanvulling op het reguliere lesprogramma.

Er zijn drie zogenoemde plusperiodes in het schooljaar voor kinderen van groep 1 t/m 8. Elke periode duurt 6  weken en het aanbod varieert per periode. Voor elke periode kunnen kinderen zich inschrijven voor één of meerdere activiteiten. Bij inschrijving van minimaal 5 kinderen gaat de activiteit door. Er geldt voor elke activiteit een maximum aantal deelnemers. Als er te veel kinderen inschrijven wordt er een loting gehouden.

 

Elke periode ontvangt u meer informatie over de activiteiten en een inschrijfformulier.

 

Leest u voordat u uw kind aanmeldt eerst onderstaande informatie. Dan weet u wat u van ons kunt verwachten én wat wij van u en uw kind(eren) verwachten. Zo worden de activiteiten steeds meer een echte verrijking voor de leerlingen.

 

‘Vrijwillig, maar niet vrijblijvend!’

Deelname aan de activiteiten zijn gratis en vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Ieder jaar schrijven zich heel veel kinderen in voor activiteiten; zóveel, dat het soms niet lukt om alle kinderen te plaatsen in een bepaalde cursus. Het activiteitenaanbod is afhankelijk van subsidie en het is in principe een luxe dat het er is. Het is daarom heel erg jammer, als kinderen die wél geplaatst worden aan slechts een beperkt aantal lessen deelnemen.  

 

Van kinderen die mee mogen doen aan onze lessen verwachten we, dat ze:

  • Iedere les bijwonen en op tijd aanwezig zijn;

(Mocht uw kind onverhoopt een keer verhinderd zijn, wilt u dan telefonisch of schriftelijk bericht van verhindering doorgeven?)

  • Iedere les hun best doen om er samen met de andere kinderen een fijne les van te maken;

(Ook voor onze docenten moeten de lessen van de brede school prettig zijn!)

  • Iedere les beleefd en aardig voor de andere kinderen en de docent zijn!

 

Voor de naschoolse activiteiten gelden doorgaans dezelfde regels als onder schooltijd. Mobiele telefoons dus óf niet meenemen, óf in gevallen waarin dat is toegestaan, tijdens de naschoolse activiteiten uitzetten.

 

Reglement

Om ervoor te zorgen dat onze lessen prettig verlopen hanteren we een reglement, waaraan kinderen, ouders en docenten zich moeten houden. Inschrijven voor een activiteit  kan alleen onder de voorwaarde, dat u het reglement onderschrijft.

 

Van onze leerlingen verwachten we bij de naschoolse activiteiten:

· dat je op tijd aanwezig bent bij de les, zodat de les op tijd kan beginnen

· dat je de spulletjes die voor bepaalde lessen nodig zijn bij je hebt

· dat je Nederlands spreekt

· dat je naar de docent luistert

· dat je beleefd bent

· dat je je vinger opsteekt als je iets wilt vragen

· dat je vriendelijk bent tegen de docent en de andere kinderen

 

Van de ouders van onze leerlingen verwachten we:

· dat u zich houdt aan de voorschriften die u leest in ‘Vrijwillig, maar niet vrijblijvend!’

· dat u zich kunt vinden in de werkwijze die u leest in “De cursus gaat van start …”

 

Eventuele maatregelen

Het komt gelukkig maar zelden voor, maar voor de goede orde moeten we aan onze ‘huisregels’ toch ook de soms noodzakelijke maatregelen toevoegen.

Indien een leerling zich niet aan het voorgeschreven reglement houdt, dan krijgt de leerling een officiële waarschuwing. De contactpersoon van school neemt hierover contact op met de ouders. Als de desbetreffende leerling zich daarna weer niet aan het reglement houdt, dan krijgt hij/zij een tweede officiële waarschuwing en mag niet meer deelnemen aan de betreffende naschoolse activiteit voor die periode. De contactpersoon van school neemt wederom contact op met de ouders om dit toe te lichten.

 

De cursus gaat van start …

In het begin van elke periode worden alle aanmeldingen verwerkt. We proberen álle kinderen die zich hebben ingeschreven in de loop van het schooljaar te plaatsen in één of meerdere cursussen. De contactpersonen van de scholen delen uw kind in. De activiteiten met veel inschrijvingen proberen we te herhalen indien dit past binnen het budget, maar de ‘wachttijd’ wordt daardoor natuurlijk wat langer. Na de inschrijving ontvangt u een overzicht waarin de exacte data en tijden zijn ingevuld. Mocht uw kind onverhoopt niet kunnen deelnemen aan een activiteit, laat u dit dat direct weten aan de contactpersoon! We kunnen dan immers nog een ander kind laten deelnemen aan die activiteit. Bij lesuitval wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Wanneer ons pas heel laat bericht van verhindering van een docent bereikt (iets wat gelukkig maar zelden voorkomt) wordt er contact opgenomen met de ouders en als de ouders thuis zijn moeten de kinderen helaas naar huis worden gestuurd. Indien ouders niet thuis zijn worden de kinderen opgevangen op school. We willen u voor dit soort gevallen vriendelijk, doch dringend vragen om uw juiste adres en telefoonnummer door te geven aan de leerkracht van uw kind.