Opening scholen vanaf 10 januari

Opening scholen vanaf 10 januari

Beste ouders/verzorgers,

Alleereerst de beste wensen voor 2022! Hopelijk wordt het een prachtig jaar waarin we veel naar school mogen en we weer samen kunnen komen. 

De week voor de kerstvakantie is een lesvrije week voor de kinderen geweest, maar aankomende maandag mogen we weer starten. Nog even de afspraken op een rijtje:

Aanvullende en aangescherpte maatregelen

  • Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis. Ook als de klachten mild zijn. Wanneer u bij klachten uw kind heeft getest en de test is negatief dan mag uw kind weer naar school komen of als het minimaal 24 uur klachtenvrij is. 
  • Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school. Als ze nog te jong zijn, worden zij door maximaal één ouder/verzorger naar school gebracht. De ouders van kleuters mogen de kinderen bij de deur brengen, de andere ouders vragen wij om buiten de poort te blijven. 
  • Er geldt een dringend advies voor kinderen in de groepen 6 tot en met 8 om twee keer per week een zelftest te doen. Deze zelftesten zijn via school beschikbaar om thuis te gebruiken. Wij zullen uw kind(eren) geen zelftesten op school laten doen. 
  • Er geldt een dringend advies voor leerlingen in de groepen 6 tot en met 8 om mondkapjes te dragen in de gangen. Deze worden niet door school verstrekt, dus geef uw kind(eren) een eigen mondkapje mee. Voor onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de gangen verplicht. In de klas mag het mondkapje af.
  • We zijn verplicht goed te ventileren. In alle lokalen staat er een raam open i.v.m. ventilatie. Kleedt uw kind daarom warm aan.
  • De kinderen wassen ’s ochtends en na iedere pauze bij binnenkomst hun handen.
  • We gaan net zoals in maart zoveel mogelijk werken in bubbels om de beweging in de school te beperken. Alle groepen vormen een bubbel. 
  • De schooldeuren gaan om 8.20 open. De kinderen lopen meteen naar hun eigen groep, waar ze hun handen wassen en meteen op hun eigen plek gaan zitten.
  • We houden de pauze's aan zoals ze nu zijn. De kinderen spelen met 3 groepen tegelijk buiten. We vragen de kinderen wel om contactspelletjes te vermijden. 

De regels voor quarantaine zijn veranderd. Sinds eind december moeten alle nauwe contacten in quarantaine, dus ook als je gevaccineerd bent of eerder een coronabesmetting hebt gehad. Wij vragen u dus om rekening te houden met deze omstandigheden en kinderen met milde klachten thuis te houden, tenzij ze een negatieve (thuis-)test hebben. We willen de school graag open houden! 

De ouders van kinderen in groep 6-7-8 vragen we om voor morgen een thuistest te doen. De kinderen van 6-7-8 kunnen komende week weer 2 nieuwe thuistesten van school krijgen. 

Met vriendelijke groet en tot morgen,

Nikkie van Groenendaal
Directeur
Basisschool Don Sarto