Open Avond woensdag 21-9-2022

Open Avond woensdag 21-9-2022

Beste ouders/verzorgers,

Morgen is tussen 17.00 en 18.30 uur de Open Avond! Eindelijk bestaat er weer de ruimte om een kijkje te nemen in de klas van uw kind. 

U kunt dan rustig de nieuwe methodes voor rekenen en lezen bekijken. Wij zijn namelijk vorig jaar gestart voor rekenen in SemSom (gr 1 t/m 3) en Wereld in Getallen 5 (gr 4 t/m 8) en voor lezen zijn wij dit jaar gestart met Atlantis. 
U krijgt informeel informatie van de leerkracht en natuurlijk ook van uw kind!

Het is de bedoeling dat ouders komen, het is niet de bedoeling dat kinderen alleen komen!

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Don Sarto,

Nikkie van Groenendaal
Directeur