Nieuwe schoolmaatschappelijk werker

Nieuwe schoolmaatschappelijk werker

Even voorstellen: Schoolmaatschappelijk werk
Mijn naam is Tim vd Bijl en ik ben vanuit het IMW/Toegang als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan Don Sarto. Ik volg hiermee Els Geerts op.

Wat is het schoolmaatschappelijk werk precies en waarmee kunnen kinderen, ouders en /of leerkrachten terecht?
Schoolmaatschappelijk werk is bedoeld om laagdrempelig hulp te bieden aan kinderen en ouders en ondersteuning te bieden aan de leerkracht. De schoolmaatschappelijk werker is onderdeel van het zorgteam van de school.
Soms doen zich problemen voor waar een kind thuis of op school last van heeft. Als schoolmaatschappelijk werker zoek ik samen met kinderen, ouders en leerkrachten naar oplossingen voor verschillende vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.

Zoals bijvoorbeeld:

  • Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
  • Heeft u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
  • Heeft uw kind last van de scheiding?
  • Heeft uw kind moeite om voor zichzelf op te komen?
  • Is er sprake van pesten of gepest worden?
  • Heeft u vragen rondom rouwverwerking?
  • Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?
  • Zoekt u hulp, maar weet u niet waar u terecht kunt?
  • Wilt u meer weten over voorzieningen voor uw kind of gezin in de buurt?

Bereikbaarheid
U kunt contact met mij opnemen  wanneer u vragen heeft of een probleem waarbij u hulp kunt gebruiken. Het kan ook zijn dat u via de leerkracht of de intern begeleider verwezen wordt. Samen en in overleg met u kunnen we bekijken hoe u en uw kind het beste geholpen kunnen worden.  Deze gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk
Mijn werkdagen op Don Sarto zijn
Even weken op dinsdag (10:00-17:00)
Oneven weken op vrijdag       (10:00-17:00)
U kunt mij bereiken via school of op:
06 14 73 12
T.vanderbijl@imwtilburg.nl