Nieuwe maatregelen Don Sarto na de persconferentie van 26-11-2021

Nieuwe maatregelen Don Sarto na de persconferentie van 26-11-2021

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdagavond heeft het kabinet nieuwe coronamaatregelen aangekondigd als gevolg van de toegenomen besmettingen en de extra druk die dat legt op de zorg. We zijn blij dat de scholen open mogen blijven, maar om dat  verantwoord te kunnen doen zijn er ook een aantal gewijzigde maatregelen van toepassing op onze school. Welke maatregelen dat zijn, vindt u hieronder.  
 
Aanvullende en aangescherpte maatregelen

  • Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis. Ook als de klachten mild zijn. Wanneer u bij klachten uw kind heeft getest en de test is negatief dan mag uw kind weer naar school komen of als het minimaal 24 uur klachtenvrij is. 
  • Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school. Als ze nog te jong zijn, worden zij door maximaal één ouder/verzorger naar school gebracht. De ouders van kleuters mogen de kinderen bij de deur brengen, de andere ouders vragen wij om buiten de poort te blijven. 
  • Er geldt een dringend advies voor kinderen in de groepen 6 tot en met 8 om twee keer per week een zelftest te doen. Deze zelftesten komen via school beschikbaar om thuis te gebruiken. Wij zullen uw kind(eren) geen zelftesten op school laten doen. Waarschijnlijk horen we volgende week meer over de beschikbaarheid van de testen. U hoort daarna zo snel mogelijk van ons.  
  • Er geldt een dringend advies voor leerlingen in de groepen 6 tot en met 8 om mondkapjes te dragen in de gangen. Deze worden niet door school verstrekt, dus geef uw kind(eren) een eigen mondkapje mee. Voor onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de gangen verplicht. In de klas mag het mondkapje af.
  • We zijn verplicht goed te ventileren. In alle lokalen staat er een raam open i.v.m. ventilatie. Kleedt uw kind daarom warm aan.
  • De kinderen wassen ’s ochtends en na iedere pauze bij binnenkomst hun handen.
  • We gaan net zoals in maart zoveel mogelijk werken in bubbels om de beweging in de school te beperken. Alle groepen vormen een bubbel. 
  • De schooldeuren gaan om 8.20 open. De kinderen lopen meteen naar hun eigen groep, waar ze hun handen wassen en meteen op hun eigen plek gaan zitten.
  • We houden de pauze's aan zoals ze nu zijn. De kinderen spelen met 3 groepen tegelijk buiten. We vragen de kinderen wel om contactspelletjes te vermijden 

De maatregelen gelden voor een periode van 3 weken en gaan vanaf morgen, 30 november,  in.
De aangescherpte maatregelen vragen weer veel van u en van ons. Wij voeren als school de richtlijnen en protocollen uit zoals we die hebben gekregen vanuit het kabinet.
 
We doen ons uiterste best om onze school open te houden, maar doen ook een beroep op uw begrip als het onontkoombaar is dat klassen misschien tijdelijk thuis moeten blijven.

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Don Sarto, 

Nikkie van Groenendaal 
Directeur 
Basisschool Don Sarto