Maatregelen Corona start schooljaar 2020-2021

Maatregelen Corona start schooljaar 2020-2021

Beste ouders/verzorgers,Aanstaande maandag starten wij weer met het nieuwe schooljaar 2020-2021. Iedereen had natuurlijk gehoopt dat het Coronavirus af zou nemen, maar helaas is het weer toegenomen. De regels die wij voor de vakantie hanteerden blijven gelden. Er zijn echter voor u, uw kinderen en onze veiligheid extra maatregelen genomen. Wij vragen u deze regels te respecteren. De nieuwe maatregelen en de reeds geldende maatregelen staan in de brief die wij reeds via privebericht hebben verzonden. U ontvangt deze brief aanstaande maandag ook op papier.

Wij zullen bij ieder volwassen persoon die de school in komt een traige afnemen. De vragen ziet u in de afbeelding. Tevens zullen wij alle volwassenen die van buitenaf komen registreren. Wij bewaren deze gegevens maximaal 2 weken, daarna worden ze vernietigd. 

Contact met de leerkracht graag via de mail of telefonisch. Alle mailadressen staan in de schoolapp bij de foto van de betreffende leerkracht. Telefonisch contact is enkel mogelijk na schooltijd. Ouders van kleuters mogen hun kind tot voor de deur brengen. De kinderen van groep 1-2B gaan door de blauwe deur op het grote speelplein. De kinderen van groep 1-2A gaan over het kleuterplein. De ouders van groep 3 mogen hun kind de eerste week ook op het schoolplein afzetten bij de witte buitendeur bij het lokaal. Helaas moeten wij u vragen om uw kind daarna bij de schoolpoort af te zetten en daar kort afscheid te nemen. 
Wij vragen u om tijdens het brengen rekening te houden met de 1,5 meter afstand. Zowel op het schoolplein als buiten de poort.
Wij vragen u nogmaals nadrukkelijk kinderen met klachten passend bij het Coronavirus NIET naar school te sturen! In de brief staat nogmaals uitgelegd welke klachten dit zijn. Neem geen risico met de gezondheid van uw kind, van dat van de medeleerlingen, andere ouders en ons team! Mede door de genomen maatregelen hopen wij er een mooi schooljaar van te maken. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking met u en uw kinderen. Met vriendelijke groet, mede namens het team van basisschool Don Sarto,Nikkie van Groenendaal

Directeur