KUNST!

KUNST!

Beste ouders/verzorgers,

In de afgelopen weken hebben alle klassen kunstwerken gemaakt. Elke klas had een andere kunstenaar. Wij in groep 7 hadden Vincent van Gogh. Wij kregen de opdracht om onze eigen kamer te schilderen in de stijl van van Gogh. We moesten ook ons eigen portret schetsen. Toen alle klassen klaar waren, was alles opgehangen in de kleutergymzaal. Je kreeg een ticket om erin te mogen. 

Toni: Ik vond de creatieve ideetjes leuk. 

Enes: Het was leuk om alle kinderen als kunstenaars te zien.

Groetjes mede namens alle kinderen,

Nikkie van Groenendaal
Directeur 
Basisschool