Don Sarto Nieuws september 2021

Don Sarto Nieuws september 2021

Beste ouders/verzorgers,

Het schooljaar is weer begonnen we zijn inmiddels bijna een maand gestart. We hebben de afgelopen weken weer erg genoten van uw kinderen en gelukkig hebben we u tijdens de kennismakingsgesprekken ook weer mogen ontvangen.

4 & 5 oktober vrij
Op maandag 4 oktober hebben wij als team een studiedag rondom het vakgebied rekenen. Wij zijn dit jaar gestart met een nieuwe methode en gaan ons daar verder in verdiepen, ook gaan we aan de slag met het versterken van de vakinhoudelijke en didactische kennis van de leerkrachte.
Op dinsdag 5 oktober is de dag van de leerkracht. Deze dag wordt verzorgd door ons bestuur. 

Leerlingenraad
We hebben weer nieuwe leden voor de leerlingenraad! Zij zullen zich nog een keer aan u voorstellen via de website. 
De leerlingeraad bestaat uit een jongen en een meisje uit groep 5 t/m 8. De kinderen zijn gekozen door de klas. De leerlingenraad denkt mee over het beleid van de school en ze organiseren leuke activiteiten voor de school.

Kinderboekenweek
Op 6 oktober start de kinderboekenweek! Het thema is 'Worden wat je wil' Het staat in het teken van beroepen. Op school zullen we verschillende activiteiten organiseren rondom de kinderboekenweek. 

Leerplicht

De leerlingen van onze school zijn vanaf hun 5 jaar leerplichtig. Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven. Bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen door geloofsovertuiging of levensovertuiging.
 
Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Voorbeelden zijn:
•          ziekte;
•          bezoek aan tandarts/ huisarts/ ziekenhuis;
•          schorsing;
•          religieuze feestdag;
•          huwelijk;
•          begrafenis.
 
Ouders en leerlingen moeten dan wel voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim, zij hebben dan minimaal 24 uur vooraf verlof aangevraagd (via de app of bij de directie) en toegekend gekregen middels het daarvoor bestemde formulier.

Als een leerling te vaak afwezig is, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. Die zoekt vervolgens uit waarom hij of zij niet op school is verschenen. Scholen en instellingen moeten (verplicht) het ongeoorloofde verzuim melden bij leerplicht via het  verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De schoolleiding maakt een melding zodra een leerling  totaal 16 uren lestijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig was.
 

20 oktober Open Avond
Op 20 oktober is de Open Avond. De avond zal wel in aangepaste vorm zijn zodat er niet te veel mensen tegelijk in de school zijn en er voldoende afstand kan worden bewaard. U krijgt hier nog verder informatie over via de leerkracht van uw kind. 

Streetwise
Afgelopen maandag hebben we meegedaan met Streetwise. Streetwise is een verkeerseducatie programma waarbij praktische verkeerslessen worden gegeven. Teun (gr.7): Wij hebben gefietst en moesten op een rechte plank en een schuine plank rijden. We mochten met 1 hand fietsen en een rondje fietsen. We moesten met een tas van 5 kg op onze rug fietsen. We moesten slalommen maken en ze werder steeds kleiner. Je moest ook in een vak van 2 meter remmen.