Don Sarto gesloten op 30 en 31 januari

Don Sarto gesloten op 30 en 31 januari

Beste ouder(s), verzorger(s),

Onlangs is door de onderwijsvakbonden opgeroepen om op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2020 te gaan staken. In deze brief willen wij u hierover nader informeren. 
 
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De oproep voor 30 en 31 januari is echter niet een op de werkgever gerichte, maar een politieke actie. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.
 
Ondanks de recent afgesloten CAO waarin geld is vrijgemaakt voor een beter salaris van de leerkracht, loopt de werkdruk verder op en staat de kwaliteit van het onderwijs door het lerarentekort onder druk. Er zijn structurele oplossingen nodig om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Alleen zo kan het beroep weer aantrekkelijk worden gemaakt voor nieuwe leerkrachten, kan de klassengrootte worden beperkt, de werkdruk worden aangepakt en voldoende ondersteunend personeel worden ingezet. Zo lang die oplossingen er niet zijn, blijven wij structureel actievoeren. Wij zijn trots op ons vak en vinden dat alle kinderen de aandacht en kansen moeten krijgen die ze verdienen, nu èn in de toekomst.
 
Om hier aandacht voor te vragen, verzorgen wij op 30 en 31 januari geen onderwijs. Maar nemen we de tijd om gezamenlijk na te denken over hoe we structureel het lerarentekort te lijf kunnen gaan en de kwaliteit van onderwijs ook in de toekomst kunnen garanderen voor elk kind. Ook uw kind.
 
Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen). Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen met Juf Nikkie.
 
Op 30 januari begint vanaf 13.00 uur op de Heuvel een gezamenlijke manifestatie van alle besturen van de basisscholen in Tilburg en omstreken, vanwaar we naar het Willem II stadion lopen.
 
Wij vragen uw begrip voor de actie.
 
 
Vriendelijke groet,
Het team van basisschool Don Sarto