Deze week rapportgesprekken

Deze week rapportgesprekken

Beste ouders/verzorgers,

Vandaag starten de oudergesprekken op school. U heeft hierover voor de vakantie een brief meegekregen. U krijgt tijdens het gesprek ook het rapport van uw kind. De gesprekken zijn op school in het lokaal van uw zoon/dochter. 
Wanneer u niet kunt komen, horen wij dat graag vooraf via een mail naar de leerkracht of een telefoontje voor 14 uur. 

Met vriendelijke groet,

Nikkie van Groenendaal
Directeur 
Basisschool Don Sarto