Betreft: schrappen coronaregels

Betreft: schrappen coronaregels

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdagmiddag, 10 maart 2023, heeft het kabinet besloten om per direct de laatste coronaregels te schrappen.
Dit betekent dat mensen in Nederland zich niet meer hoeven te testen op het coronavirus en de isolatie na een positieve test komt te vervallen. Het kabinet volgt hiermee het advies van het OMT op om het coronavirus als een alledaagse infectie te behandelen.

Een zelftest doen bij klachten wordt niet langer geadviseerd. Wel adviseert het OMT om bij klachten die passen bij griep en/of een luchtweginfectie (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn etc) voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals thuisblijven als je je ziek voelt en contact met kwetsbare mensen vermijden. De adviezen zijn te vinden op rijksoverheid.nl.

Het verstrekken van zelftesten in het onderwijs is komen te vervallen.

We hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Andy de Graaf
BS Don Sarto