Afspraken 6 mei en 11 mei

Afspraken 6 mei en 11 mei

Beste ouders/verzorgers,

Wij zijn erg blij dat de scholen weer gaan beginnen. Om ervoor te zorgen dat iedereen gezond blijft zijn er een aantal afspraken nodig. 

6 mei
Wij bieden in de week van 6 mei nog thuisonderwijs. Wij vragen de ouders van groep 5 t/m 8 om op 6 mei volgens het schema hun kind te sturen om het werk op te halen. Voor de groepen 1 t/m 4 vragen wij ouders zich ook aan het schema te houden. Wij zetten het werk van uw zoon/dochter buiten neer. Heeft u een oudere zoon/dochter die alleen werk mag halen, dan mag die natuurlijk voor zijn/haar jongere broertje/zusje werk ophalen. Wij proberen op deze manier het contact tussen volwassenen zoveel mogelijk te vermijden. 
Sommige groepen waaronder de kleuters geven ook het moederdagcadeau mee.

Het ophalen is wederom op ACHTERNAAM.9.00-9.30 A-B-C-D-E

9.30-10.00 F-G-H-I-J

10.00-10.30 K-L-M-N-O

10.30-11.00 P-Q-R-S-T

11.00-11.30 U-V-W-X-Y-Z

11 mei
Wij bieden vanaf 11 mei 50% van de tijd onderwijs aan. Wij hebben een goede afweging gemaakt en hebben gekozen voor 2 dagdelen. Dat houdt in dat ieder kind elke dag een halve dag naar school komt. Wij hebben hiervoor gekozen omdat:

  • Alle kinderen iedere dag instructie krijgen
  • De kinderen anders op de dagen dat zij niet naar school moesten wederom thuisonderwijs aangeboden moeten krijgen en de leerkracht hiervoor niet beschikbaar is, omdat die fysiek onderwijs biedt. De onderwijstijd zou dan weinig effectief zijn.
  • Het dagelijks aanwezig zijn op school biedt regelmaat voor de kinderen.

Heeft uw kind Corona gerelateerde klachten (hoesten, niezen, koorts, etc.) dan kan het NIET naar school komen en meldt u het telefonisch voor 9 uur ziek. 

Wij werken met twee groepen. De groepen gaan op andere schooltijden naar school, zodat de uren eerlijk verdeeld zijn. 

maandag-dinsdag- donderdag 
8.30-11.30 of 12.30-15.30

woensdag-vrijdag
8.30-10.30 of 11.00-13.00

U hoort woensdag middels een brief bij het werk in welke groep uw kind zit in de eerste week. In de tweede week worden de tijden gewisseld. Dit zal duidelijk in de brief staan. 
Kinderen van ouders in cruciale beroepen die geen opvang kunnen regelen vangen wij op. 

De kinderen in groep 3 t/m 8 gebruiken alleen hun eigen materiaal. Gedeeld materiaal zal in alle groepen tussendoor schoongemaakt worden evenals de wc’s, tafels, stoelen, klinken, etc. 

Er gelden een paar regels rondom brengen en halen:

  • De deuren zullen 15 minuten voor de aanvangstijd al open zijn, zodat kinderen rechtstreeks naar de klas kunnen en niet buiten rond hangen.
  • Jassen en tassen gaan mee de klas in.
  • Ouders zijn helaas in deze periode niet welkom in de school om contact tussen volwassenen te vermijden.
  • Kinderen van groep 5 t/m 8 vragen wij zoveel mogelijk om alleen naar school te komen.
  • Ouders van kleuters mogen mee het schoolplein op om daar snel afscheid te nemen.
  • Groep 1-2A gaat over de kleuterspeelplaats naar binnen, groep 1-2B door de blauwe deur en groep 3 bij de deur bij de trap. 
  • Ouders van kinderen uit groep 3 t/m 8 verzoeken wij vriendelijk om buiten de poort vlug afscheid te nemen.

Wij hopen u voor nu voldoende geinformeerd te hebben. Wij zijn maandag 4 mei aanwezig voor vragen. Kijkt u ook het filmpje voor de instrcuties en afspraken. Bespreek de afspraken ook vooraf met uw kind(eren). 

Groeten,

Team Don Sarto