2019-2020 informatie

2019-2020 informatie

Beste ouders/verzorgers,

Allereerst namens het hele team van basisschool Don Sarto bedankt voor een mooi schooljaar! 
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en zien iedereen graag op maandag 19 augustus terug.
De jaarkalender staat klaar in de app die kunt u dus overnemen. U krijgt ook een papieren versie in het begin van het schooljaar. Voorheen zat aan de papieren versie van de kalender ook de schoolgids deel 1, maar aangezien die online staat ontvangt u hier geen papieren versie meer van. 

Er gaat nog iets veranderen in schooljaar 2019-2020! U kunt voortaan via de app verlof aanvragen voor de dokter, tandarts, orthodontist of andere medische doeleinden. Op de app hebben we de tegel formulieren toegevoegd, hieronder vallen o.a. de aanvragen voor medisch verlof en de privacytoestemming. LET OP! Voor alle andere vormen van verlof moet u nog steeds een verlofbrief bij de directie invullen! Zorg er voor dat u ruim op tijd uw verlofaanvraag indient! U heeft namelijk pas verlof als u een reactie heeft ontvangen van de directie. 

Voor nu wensen we u een hele prettige vakantie! 

Team Don Sarto