Missie & Visie

Missie & Visie

Missie 
Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.
 
Op Don Sarto zetten wij ons zoveel mogelijk in voor het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen op school. Wij zien het als onze belangrijkste taak om uit elke leerling het maximale te halen.

Visie
Wij geloven dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een prettige, veilige en duurzame leeromgeving. De leerkracht speelt daarin een centrale rol. De leerkracht maakt elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met collega’s voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te zorgen.
 
De rol van het onderwijs beperkt zich niet tot het klaslokaal of de schoolpoort. Optimale ontwikkeling van het kind vraagt om samenwerking tussen school, ouders en andere partijen. Als nauw samenwerkend collectief van vijfentwintig authentieke, autonome, sociaal-katholieke scholen voor primair onderwijs willen wij daarom midden in de Tilburgse samenleving staan. Ons leidende principe daarbij is
 
‘De kracht van verbinding’
 

Hier gaan wij voor

Op Don Sarto…

  • streven wij ernaar om het optimale uit ieder kind te halen, rekening houdend met ieders niveau en behoeften. Hierbij is de driehoek kind-ouders-leerkracht het uitgangspunt;
  • staat de driehoek kind-ouder-leerkracht centraal. Kinderen en ouders zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind;
  • werken we volgens het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI-model);
  • maken we gebruik van contextueel leren, bewegend leren, spelend leren en coöperatieve werkvormen om tegemoet te komen aan de leerbehoeften van onze kinderen;
  • stromen alle kinderen minimaal op 1F niveau uit;
  • begeleidt de leerkracht het kind geleidelijk in het proces naar zelfstandigheid, probleemoplossend denkvermogen en de vaardigheid om te kunnen schakelen tussen de straat-, thuis- en schoolcultuur;
  • zit Positief Schoolklimaat (PSK) in het DNA van kinderen, ouders en leerkrachten;
  • draagt de school bij aan duurzaamheid middels ledverlichting, afval scheiden en natuur & milieu educatie.