Missie & Visie

Missie & Visie

Welkom op basisschool Don Sarto! Leuk dat u bij ons op de website kijkt!

Missie en Visie

Het streven van basisschool Don Sarto is dat wij in samenwerking met kinderen en ouders een plezierige basisschooltijd doorlipen, waarbij het optimale uit ieder kind wordt gehaald. Het optimale op eenieders niveau, waarbij gekeken wordt naar de behoeften van het kind. Doelen sluiten dan ook aan bij de ontwikkeling van uw kind.

Wat we belangrijk vinden op onze school?

 • Kinderen gaan met plezier naar school en ontwikkelen zich optimaal.
 • We geven extra aandacht aan kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn.
 • Kinderen moeten leren respect op te brengen voor de waarden en normen van andere groepen in onze samenleving. We zijn alert op discriminatie en voeren een consequent anti-pestbeleid.
 • We vertellen de kinderen dat er op school, net als thuis, regels gelden en we leren hen die te hanteren.

Op Don Sarto willen we er, samen met u, aan werken dat onze kinderen opgroeien in een sfeer waarin we plezierig en respectvol met elkaar omgaan. In een optimale sfeer kan uw kind ook optimaal leren.

Waarom zou u voor Don Sarto kiezen?

 • Basisschool Don Sarto is een echte wijkschool;
 • Uw kind leert omgaan met cultuurverschillen. Dit is belangrijk binnen onze multiculturele samenleving; 
 • Basisschool Don Sarto werkt in kleine groepen;
 • Basisschool Don Sarto is laagdrempelig en er werken zeer betrokken leerkrachten;
 • Op basisschool Don Sarto is een goede zorgstructuur;
 • Basisschool Don Sarto is een gezonde school;
 • Basisschool Don Sarto besteedt veel extra aandacht aan lezen en taal. In iedere groep vinden veel lees- en taalactiviteiten plaats;
 • Overstap voor ouders van kinderen in groep 3: elke drie weken informatie aan de ouders waarbij het aanvankelijk lezen wordt uitgelegd;
 • Extra taalonderwijs aan de kinderen in groep 4: Taaltuin;
 • Taalpad op woensdag van 13.15 tot 15.15 uur voor de kinderen in de bovenbouw;
 • Veel aandacht voor cultuur met kwaliteit, zowel binnen school als buiten school (Plusactiviteiten);
 • Groot aanbod plusactiviteiten na schooltijd, zoals sportactiviteiten, techniek, gezonde voeding, dans en muziek;
 • Op basisschool Don Sarto is een uitgebreide bibliotheek aanwezig voor peuters t/m groep 3 en voor groep 4 t/m groep 8;
 • Er is een taalkamer voor de ouders van de peuters en voor de ouders van groep 1-2. Tijdens de taalkamer wordt het thema van die periode verder toegelicht en de thuisopdrachten besproken;
 • Ouders van leerlingen in groep 1-2 ontvangen een verteltas boordevol informatie en opdrachten vanuit het thema;
 • Ouderkamer Don Sarto, de ouderkamer wordt voortaan gekoppeld aan een bepaalde groep, meer info volgt gedurende het schooljaar;
 • Basisschool Don Sarto en PSZ Mees zorgen middels het VVE-traject voor een goede aansluiting en daardoor goede doorlopende ontwikkeling;
 • Contact met ouders, kinderen en leerkrachten d.m.v. huisbezoeken, hetgeen als zeer positief wordt ervaren.