PSK regel 5

  • 6
  • jan

PSK regel 5

  • 6 januari 2020

Er geldt een nieuwe PSK regel.

Kind: Ik voer samenwerkingsopdrachten uit met degene met wie ik dat moet doen.

Ouders: Ik ga op een respectvolle manier om met leerkrachten en leerlingen en andere ouders.