• Missie & Visie

    klik hier

  • Jaarkalender

    klik hier

  • Schoolgids

    meer info

Don Sarto is oké

Don Sarto is oké


Onze school is er voor de kinderen en niet andersom. Vandaar dat onze school een sfeer heeft, waarin kinderen centraal staan, zich veilig voelen en waar ieder kind op zijn of haar waarde wordt geschat. Kinderen met leerachterstanden helpen we extra.

In het kader van de Brede School Groenewoud is er een aanbod van sportieve en culturele activiteiten, zowel binnen als buiten schooltijd. Samen met de peuterspeelzaal Mees werken we intensief samen bij de vroeg- en voorschoolse educatie.