• Missie & Visie

  klik hier

 • Jaarkalender

  klik hier

 • Schoolgids

  meer info

Ieder kind groeit veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op!

Op Don Sarto....


Op Don Sarto is taal overal!
Taal is voor iedereen een belangrijk instrument om zich te uiten, zowel schriftelijk als mondeling. Don Sarto is een school waar leerkrachten zoveel mogelijk kansen aangrijpen om taalontwikkeling te bevorderen. Vanwege het gemêleerde karakter van de bewoners in de wijk is op Don Sarto taal overal, dus ook bij de andere vakgebieden speelt taal een belangrijke rol. 
Wij zijn als school verantwoordelijk voor de taalontwikkeling van onze leerlingen. De thuissituatie speelt hierbij ook een belangrijke rol. Wij dagen ook onze ouders uit om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren.
Ook het naschoolse aanbod, in de vorm van Plusactiviteiten, is gekoppeld aan diverse vormen van taal. Denk hierbij aan dramataal, kunsttaal, muziektaal of techniektaal. De diversiteit aan taal komt ook terug in Taalpad en in de Zomerschool.
Op Don Sarto is taal gewoonweg overal!
 

Op Don Sarto leer je door te doen!
Op Don Sarto vinden wij het belangrijk dat er een goede mix is tussen diverse didactische werkvormen. De instructielessen worden gegeven volgens het EDI-model (Expliciete Directe Instructiemodel).

Op Don Sarto leren we door te doen!

Wij gebruiken hiervoor:

 • Contextueel leren. Hierbij wordt de lesstof in een levensechte situatie aangeboden die voor de kinderen herkenbaar is.
 • Spelend leren. Hierbij wordt een uitdagende leeromgeving geboden waarbij kinderen uitgedaagd worden tot spel. We gaan bij spelend leren uit van het vrije spel, een zelfgekozen activiteit.
 • Bewegend leren. Hierbij zetten we bewegen zoals rennen, springen, huppelen, etc. in tijdens de verwerkingsopdracht. Er wordt een beroep gedaan op fysieke activiteiten.
 • Coöperatieve werkvormen. Leerlingen leren samen in kleine groepen volgens een aantal specifieke stappen. Iedere leerling levert een gelijk aandeel, waardoor iedere leerling meer actief is en meer wordt betrokken.


Op Don Sarto groei je gezond en fit op!
Gezond opgroeien zien wij in de breedst mogelijke context. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen groeien, zowel fysiek als mentaal. Belangrijk hierbij is de juiste voeding en voldoende beweging. Samen streven we naar een actieve en gezonde levensstijl, waarbij plezier, bewegen en lekker in je vel zitten voorop staan.

Op Don Sarto ontdek je je talent!
Onder cultuureducatie verstaan we alle vormen van educatie waarbij kunst en cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Kinderen maken op Don Sarto kennis met verschillende cultuuruitingen en leren verschillen te waarderen. Het cultuuronderwijs helpt kinderen de wereld om zich heen te ontdekken en te begrijpen; het draagt bij aan de ontwikkeling van hun talenten. Cultuuronderwijs op Don Sarto leert onze kinderen creatief, probleemoplossend en flexibel te denken.


Bent u nieuwsgierig geworden en zou u graag een rondleiding willen dan kunt u ons bereiken op 013-5421152.