Taaltuin

 

Taaltuin 

De Don Sarto-school  is een kleurrijke school met leerlingen van verschillende nationaliteiten.

Taal is een belangrijk middel tot communiceren , contact maken, begrijpen van wat men aan leerstof aangeboden krijgt en het  aanleren van vaardigheden.

Door taal leren  leerlingen ontdekken en kunnen ze zich  ontwikkelen op allerlei gebieden.

Ook leren ze van en met elkaar.

Daarom neemt taal zo’n belangrijke plaats in het onderwijs in.

 

Waarom Taaltuin?

De Taaltuin die sinds september 2013 op onze school is gestart , begeleidt leerlingen uit groep 4, die extra taalondersteuning nodig hebben.

In september wordt er een TAK toets afgenomen bij alle leerlingen uit groep 4 om te beoordelen welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Dit zijn voornamelijk leerlingen met een achterstand in hun Woordenschat.

Gedurende het hele jaar worden deze leerlingen 8 uur per week extra begeleid in de Taaltuin-klas.    We werken hier aan dezelfde thema’s als die in groep 4 worden behandeld, maar door het maken van een Thematafel  waar de voorwerpen zichtbaar  en tastbaar zijn, het plaatmateriaal dat wordt opgehangen met de betekenis erbij, het maken van woordspelletjes die mee naar huis gaan, zodat ze daar ook nog eens gespeeld kunnen worden, zijn we heel talig bezig. Door het  vele herhalen nemen kinderen het aangeleerde beter op.  Ook de kringgesprekken, waarin ze mogen vertellen maar ook leren luisteren naar elkaar of waarin een onderwerp wordt besproken zijn leerzame momenten, zo ook het spelen van een rollenspel,  het werken in groepjes, waarin ze rekening moeten houden met elkaar, door sociale interactie leren kinderen veel van en met elkaar.

Ook het begrijpend en technisch lezen is erg belangrijk.  We doen de estafette lessen, waarbij teksten gelezen worden en opdrachten over de tekst gemaakt worden.  Toneellezen, waarbij de leerlingen  de tekst samen leren voorbereiden om vervolgens samen te lezen.

De leerlingen krijgen ook een taaltuintasje met een  leesboekje mee naar huis, als het uit is vertellen ze in de klas waar het boek over ging en krijgen er een stukje “rups” bij aan hun lees-rups, vervolgens kiezen ze een nieuw boekje mee naar huis. Dit stimuleert het lezen en is ook voor de ouders een moment om met hun kind lezend bezig te zijn.

 

Grafische modellen  

In de Taaltuin werken we met strategieën, (grafische routines) zichtbaar door de woordparaplu’s, de woordwebben, de trap, de kast  met tegenstellingen enz. Hierdoor leren kinderen te zien hoe ze uiteindelijk bepaalde problemen zelf kunnen oplossen en kunnen gebruiken op  verschillende  leermomenten.

 

I-Pad

We proberen regelmatig te werken op de i-pad. We maken gebruik van een adaptieve web applicatie “Taalzee” voor het oefenen en meten van taalvaardigheden.

 

Ouderbetrokkenheid

Het is belangrijk dat de ouders weten waar we mee bezig zijn in de Taaltuinklas en we proberen ze er dan ook regelmatig bij te betrekken .  Informeren over de thema’s waar we aan werken. Het meespelen van de taalspelletjes aan het eind van een thema, begeleiden van een uitstapje enz.

Het werken in de Taaltuin-klas is bijzonder prettig, vooral doordat de leerlingen zo gemotiveerd  en gedreven bezig zijn en er zoveel  plezier aan beleven.  Nu maar hopen dat ze er heel  veel  van opsteken! Wilt u eens komen kijken dan bent u altijd welkom.ltijd welkom.

Marijke Liu,                                                                                                                                        
Taaltuinleerkracht B.S. Don Sarto.