Taalpad


Taalpad – Created with Haiku Deck, presentation software that inspires

Het Taalpad biedt kinderen van de groepen 7 & 8 de kans om van extra onderwijstijd gebruik te maken. Het taalpad heeft als doel de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren, met name op de gebieden begrijpend lezen & woordenschat.
Het Taalpad werkt met thema’s, waarbinnen kinderen zelfstandig aan de slag gaan. Kinderen zoeken zelf naar goede informatie en verwerken deze informatie tot een werkstuk. Zo’n werkstuk kan een Powerpoint presentatie zijn, of een digitale poster, of een weblog, of een Prezi, of…
De manier waarop kinderen werken binnen het Taalpad is altijd digitaal, want het Taalpad wordt bewandeld met behulp van iPads. Kinderen leren tijdens Taalpad, naast veel taal, ook omgaan met moderne ICT-toepassingen en worden al doende Mediawijs.
Basisschool Don Sarto wil met Taalpad kinderen extra kansen bieden:
  1. Taal: extra tijd en aandacht voor woordenschat en begrijpend lezen.
  2. Vaardigheden op het gebied van:
  • Communicatie
  • Samenwerken
  • I.C.T. geletterdheid
  • Creativiteit
  • Kritisch denken
  • Probleemoplossend vermogen
  • Sociale en culturele vaardigheid.

 

 

 

Taalpad wordt gesubsidieerd door Gemeente Tilburg n.a.v. het convenant Impulswijken. Taalpad wil bijdragen aan de doelstelling: “Kinderen doen het goed op school en halen een startkwalificatie”